Samtaleterapi

Psykologiskrettede samtaler starter med en kartlegging.
Det er viktig å finne DIN situasjon, finne ut hva du er opptatt av, hva som er viktig, og etter hvert se på hvilken vei du ønsker å gå.
Dette kan vi gjøre sammen i en tilpasset prosess.
Jeg har bred erfaring med samtaleterapeutisk tilnærming hvor tunge tanker og hendelse kommer fram, og tynger ned. 

Ikke strev alene, ta gjerne kontakt.
Jeg svarer tilbake på kort varsel.

Veiledning og veivalg
I lykke, alvorlige livskriser, ved sykdom, brukdd i familie og parforhold oppstår vanskeligheter som er krevende fysisk og psykisk.
Angst og depresjon er krevende og tyngende når du er alene om dette. Da er det godt å bli SETT og HØRT. Det finnes "verktøy" som brukes i veilednigsprosesser. Dette kan vi se på sammen.
Og husk; Du er ikke alene.
Ta også gjerne med en tillitsperson.
Veien videre, hvilken vei passer din situasjon best?